مسئول :

حمیرا کرامتی


  تلفن مستقیم :

051-38026236

داخلی :

236

 

 

 

 

1


    درمانگاه در ساختمان اصلي طبقه همکف قرار گرفته است و ساعت کار درمانگاه، از ساعت  9 صبح الي 6 بعد از ظهر ميباشد

 

براي تعيين وقت دقيق درمانگاه مورد نظرميتوانيد با شماره تلفن 38026236 تماس حاصل فرماييد