چه بیمارانی بستری می شوند؟
 
بيماران مذكر بالاي هفت سال كه نياز به مراقبت در يكي از سه سرويس جراحي، عروق و اورولو‍ژي دارند.

بيماران به سه طريق بستري ميشوند:

 • بیماران که دچار تروماي شكم و لگن و عروق و ارولوگ (در اثر تصادف –نزاع-سوانح حين كار) شده اند،مستقیم از درمانگاه اورژانس پذيرش ميشوند.
 • بیماران الکتیو که از مطب پزشک به علت عوارض پس از جراحی یا درمان نیاز به بستری، پذیرش میشوند.
 • بیماران انتقالی از سایر بخشها که از سرویس اعصاب مرخص شده و تحت نظر هر كدام از سرويسهاي جراحي،عروق،اورولوژي ميباشند.

 

 فعالیتهای عمده بخش (درماني- آموزشي):

فعالیتهای درماني:

 • ویزیت روزانه پزشکان متخصص جراحي انجام ميشود.ويزيت عروق، روزهاي(شنبه.دوشنبه.چهارشنبه.جمعه ) ويزيت ارولوژي روزهاي زوج هفته (شنبه.دوشنبه.جهارشنبه) انجام ميشود ودر كليه شيفتها وروزهاي ديگر پزشك معالج آنكال ميباشد .همچنين ساير پزشكان متخصص(ارتوپدي- چشم- داخلي –عفوني و قلب )بعنوان پزشك مشاور بيماران را در صورت نياز ويزيت مي كنند.
 • پذیرش بیماران از درمانگاه اورژانس وانتقالی از سایر بخشها که در تمام شیفتها اعم ازصبح ¸ عصر وشب وحتی ایام تعطیل انجام میشود وپذيرش بيماران از مطب در شيفت صبح ساعت 7:30 الي 13:30 ميباشد

فعالیتهای آموزشی:

 • امور آموزشی مربوط به بیماران و مراجعین. شامل تهیه جزوات و پمفلت های آموزشی در سطح عامه مردم
 • امور آموزشی مربوط به پرسنل. بمنظور آشنایی پرسنل با جدیدترین روشها و اصول انجام و با همکاری متخصصین محترم و همکاران پرستاری، نکات آموزشی تهیه و یا در صورت نیاز کلاس آموزشی درون بخشی برگزار میگردد.

 

خدمات قابل ارايه:
 • پذيرش بيماران جراحی اورژانسی و الکتيو اعم از سرپايی و بستری
 • ارسال آزمايشات بيمار و گرافی های بيمار موقع ادميت و انجام آنها
 • آمادگی های بيمار جهت عمل جراحی از جمله شيو و...
 • مراقبت ها و دستورات قبل از عمل جراحی از جمله تزريق دارو و تزريق سرم و...
 
مراقبت های بعد از عمل جراحی:
 • مراقبت از زخم های جراحی وچست تيوب ودرنها و انجام پانسمان و شستشوی آنها
 • اجرای دستورات داروئی بعد از عمل جراحی
 • انجام خدمات پاراکلينيکی بعد از عمل جراحی از جملهCT، آزمايشات و گرافی ها
 • انجام خدمات کمک بهياری از جمله مرتب کردن و تعويض پوزيشن بيمار
 • انجام خدماتی از جمله نظافت – شستشو و ... توسط خدمات
 • رعایت کلیه حقوق بیمار طبق چارت منشور حقوقی بیمار
 • رسیدگی و پیگیری سرپرستار بخش نسبت به شکایات مطرح شده توسط بیماران و همراهیان جهت ارائه خدمات بهتر.
 • نظارت کامل سرپرستار و مسئولین شیفتها بر انجام خدمات ارئه شده توسط پرستاران ¸ کمک بهیاران و نیروهای خدماتی

 

قوانین و مقررات بخش جراحي مردان:
 • بالای سر تمام بیماران زنگ احضار پرستار وجود دارد که در صورت نیاز به پرستار می توانند از آن استفاده نمایند ، در ضمن در اتاق تمام بیماران تابلویی نصب می باشد که در روی آن نام پرستار و کمک بهیار اتاق شما نوشته شده است ؛که در تمام مدت شیفت کاری بیماران و همراهیان می توانند به ایشان مراجعه نمایند.
 • رعایت سکوت و آرامش ورعایت بهداشت و پاکیزگی اتاق توسط بیماران و همراهیان
 • ساعت ملاقات هر روز حتی ایام تعطیل از ساعت 14:30الي15:30 می باشد.غیر ساعات ملاقات فقط همراهیان دارای برگه همراهي حق ورود و خروج به بخش راطبق ضوابط بيمارستان دارند
 • در حفظ اموال خود کوشا باشند و از قرار دادن نايلون رنگي بخصوص مشكي وهمچنين باقي مانده مواد غذايي بيماران وباقي مانده نان در داخل يخچال خودداري فرمايند
 • از پهن كردن پتوي بيمار، در روي زمين ، توسط همراهيان محترم در شب خودداري شود و در پاکیزه نگهداشتن محیط با مسئولین همکاری گردد.
 • جلوگیری از ورود وسائل اضافی شامل پتو¸بالش¸ لباس شخصی و...به بخش توسط همراهی جهت پیشگیری و کنترل عفونت و تآمین وسائل مورد نیاز بیمار توسط بخش
 • از اسپیلت و تلویزیون با هماهنگی سایر بیماران اتاق استفاده نمایند و در حفظ آرامش و سکوت بخش کوشا باشند
 • در زمان ترخيص، بعلت حجم بالاي كارهاي اداري و پرونده اي ، از مراجعه مداوم به ایستگاه پرستاري برای جلوگیری از اتلاف وقت خودداري نمایند
 • ساعات مراجعه به حسابداری جهت ترخیص از ساعت 15به بعد (بجز بيماران تصادفي)
 • پس از ترخيص كارت مراجعه بعدي و خلاصه پرونده و نسخه دارويي توسط پزشك مربوطه صادر و توسط منشي تحويل همراهي بيمار مي شود و توضيحات لازم جهت ترخيص ارائه مي گردد.آموزشهاي لازم جهت نحوه مراقبت در منزل ورژيم غذايي ومراجعه مجدد به پزشك توسط پرستار ارائه مي گردد
 
 
توصيه هاي لازم براي پرسنل كادر درمان :
 • رعايت استانداردهاي لازم .
 • رعايت كنترل عفونت .
 • احترام به بيمار و رعايت حقوق وي .
 • رعايت مقررات مانند لباس فرم ، نصب اتيكت و . . . .
 • كسب رضايت بيمار ، كمك به بهبودي سريع بيمار و بازگشت به خانواده و اجتماع در حد امكان.