امام رضا عليه السلام :هر كه عاشورا روز مصيبت و اندوه و گريه اش باشد ، خداوند روز قيامت را روز شادى و سرورش مى گرداند

 
 

  ریاست :

 دکتر علي بيرجندي نژاد

دانشيار جراحي ارتوپدي

  تلفن مستقیم :

051-38026216

داخلی :

216  و  217


  سرپرستار:
 خانم مينا مسعودي نيا

 

MasoudiniaM1[@]mums.ac.ir


 
چه بیمارانی پذيرش ميشوند:
 
بیماران ترومایی، ارتوپدي و ستون فقرات كه نياز به اقدام جراحي دارند به وسیله مجرب ترین پزشکان متخصص و پرستاران و پیشرفته ترین دستگاهها و تجهیزات پزشکی تحت درمان قرار می گیرند.

  فعالیتهای عمده:

واحد اتاق عمل مركزي شامل شش اتاق عمل با تجهيزات به روز ميباشد.
 • واحدهاي گچ گيري و CSR ازواحدهاي تابعه اتاق عمل و وصل به اتاق عمل ميباشد بيماران در ابتداي پذيرش پس از ويزيت جراح در صورت نياز به عمل اورژانس ارتوپدي به اتاق عمل اعزام ميشوند.
 • بيماران ارتوپدي پس از ويزيت رزيدنت هاي ارتوپدي ابتدا براي كارهاي اوليه به گچ گيري فرستاده ميشوند واقدامات اوليه نظير اتل و كشش براي بيماران انجام ميشود. زخمهاي باز شستشو داده و سوچور موقت زده مي شود.
 • نسخه وسيله نوشته ميشود تاتوسط همراهي بيمار پيگيري و تهيه گردد. بيماران تصادفي در صورتي كه وسيله ايراني بخواهند در صورت موجود بودن از موجودي اتاق عمل گذاشته ميشود.
 • در اين مجموعه عملهاي جراحي عمومي-ارتوپدي-فك و گوش و حلق و بيني انجام ميشود.
 • تجهيزات شامل وسايل ثابت اتاق عمل (چراغ سيالتيك- تخت عمل و ...) وسايل متحرك (ميزهاي جراحي- دستگاههاي اسكوپي- كوتر و ساكشن و...)ميباشد.
 • در سالهاي اخير 3عدد دستگاه اسكوپي به سيستم اتاق عمل اضافه شده است، چراغهاي سيالتيك بروز و جديد شده است. دو واحد تخت عمل به مجموعه اضافه و بروز شده است. انواع ساكشن و كوتر به سيستم اضافه شده است.

 

قوانين اتاق عمل مركزي:
 • در اتاق عمل اعصاب بيماران تروما و الكتيو اعصاب، فك و ENT پذيرش مي شوند
 • روزانه ليست عمل هاي جراحي الكتيو روز بعد به اتاق عمل تحويل و در شيفت صبح صبح با دستور پزشكي بيمار از بخش به اتاق عمل منتقل مي شود و پرونده توسط منشي يا پرستار اتاق عمل بر اساس چگ ليست آمادگي قبل از عمل پذيرش مي شوند و با اجازه متخصص بيهوشي بيمار وارد اتاق عمل مي شود.
 • بنا به نوع جراحي پوزيشن لازم توسط جراح – پرستار اتاق عمل و هماهنگي با بيهوشي به بيمار داده مي شود.
 • حفاظت بيمار در حين عمل و جابجايي به عهده تيم جراحي مي باشد.
 • در ابتداي هر شيفت كاري، اتاق عمل توسط پرسنل بر اساس چك ليست موجود در هر اتاق چك وضدعفوني مي شود سپس ست هاي جراحي مورد نياز بر اساس نوع جراحي داخل هر اتاق قرار مي گيرد.
 • در ابتداي هر عمل در صورت لزوم وسايل و گاز و ولنگازها توسط سيركولت و اسكراپ شمارش مي شود.
 • در صورت داشتن نمونه توسط پرستار جمع آوري و هنگام تحويل بيمار به بخش تحويل مي گردد.
 • در پايان عمل پرونده بيمار ثبت HIS و تحويل پرستار بخش مي شود. پذيرش بيماران اورژانس در هر شيفت با دستور پزشك و هماهنگي با اتاق عمل انجام مي شود.
 • پذيرش بيماران اورژانس در هر شيفت با دستور پزشك و هماهنگي با اتاق عمل انجام مي شود.
 • در پايان جراحي وسايل توسط پرسنل بوسيله محلول انيوزايم شسته و ضدعفوني مي گردد