رياست بخش:

دکتر محمد رضا احصايي
دانشيار جراحي مغز و اعصاب

EhsaeeMR[@]mums.ac.ir  

تلفن ارتباط مستقيم :

051-38026214سرپرستار:

منصوره فرقانی

ForghaniM1[@]mums.ac.ir  
 
 
چه بیمارانی پذيرش مي شوند:
 
بیماران ترومایی سر و گردن و ستون فقرات كه نياز به اقدام جراحي دارند به وسیله مجرب ترین پزشکان متخصص و پرستاران و پیشرفته ترین دستگاهها و تجهیزات پزشکی تحت درمان قرار می گیرند.

 فعالیتهای عمده:

 • اعمال جراحي شايع كه در اين مركز انجام مي شود شامل جراحي هاي اورژانس مغز و اعصاب (تروماهاي مغز و ستون فقرات)، جراحي هاي الكتيو مغز و اعصاب (تومور مغز، آنوريسم، ديسك و ....).
 • همچنين يك روز در هفته جراحي هاي الكتيو ENT و فك و صورت در اين اتاق عمل انجام مي شود.
 • در شيفت عصر و شب جراحي هاي اورژانس ENT (تروما، جراحت ها، تراكئوستومي و ...)اورژانس هاي جراحي عمومي (عموما لاپاراتومي) علاوه بر جراحي هاي اورژانس مغز و اعصاب انجام ميشود.
 • در اين مجموعه سه اتاق عمل فعال وجود دارد. اتاق عمل مجهز به ست هاي مختلف جراحي هاي مغز و ستون فقرات و وسايل ميكروسرجري، ميكروسكوپ اعصاب،دستگاه فلوروسكوپي، كرانيوتوم و فرز مترونيك كه جديدا اضافه شده است و همچنين سيستم PACS جهت رويت CT ها و گرافي ها و .... موجود مي باشد.
 • اين اتاق عمل در سه شيفت صبح، عصر و شب در خدمت بيماران اورژانس مي باشد.
 • اين اتاق عمل هفته اي يكبار در صبح روز پنج شنبه جهت واشينگ تعطيل مي باشد .
 
 
 
 
 
 

 •  

   

  قوانين اتاق عمل اورژانس: