بخش جراحي مغز و اعصاب زنان

رياست بخش:

دکتر محمدرضا احصائي
دانشیار جراحی مغز و اعصاب
EhsaeeMR[at]mums.ac.ir

تلفن ارتباط مستقيم

38026500


سرپرستار:

 خانم رفيعي

RafieePM1[at]mums.ac.ir
چه بيماراني بستري مي شوند:
 
گروه اول : 

بیماران ترومایی که به دنبال تصادف ، زمین خوردگی، سوانح حین کار و... دچار ضربه به سر و یا ترومای ستون فقرات شده اند. این بیماران از درمانگاه اورژانس ممکن است فقط با تشخیص اولیه ترومای جمجمه و یا گاهی نیز مولتی تروما بستری شوند که در این صورت دارای چندین ویزیت علاوه بر ویزیت اعصاب هستند مانند ویزیتهای ارتوپد، جراحی ، فک و صورت و...

 

گروه دوم : 

بیماران الکتیو شامل بیمارانی می شوند که با نامه بستری از پزشک معالج جهت انجام عمل جراحی روی ستون فقرات یا جمجمه با تشخیصهایی چون : بیرون زدگی دیسک بین مهره ای ، تومور مغز و... پذیرش می گردند و بسته به شخص پزشک معالج، روز عمل ایشان مشخص می گردد.

 

 

طیف سنی و جنسیت بیماران:

- خانم ها در تمام سنين

- اطفال که خود شامل: 
  دختران در تمام سنين
  پسران از بدو تولد تا پايان 6 سالگي

عالیتهای عمده بخش جراحی اعصاب:

فعالیتهای درمانی:

 

 • بیماران با معرفی مستقیم پزشکان متخصص از مطب یا پس از مراجعه به درمانگاه اورژانس بستری میگردند. ويزيت پزشكان در شيفت صبح و معمولاً در ساعت 20/7 تا 13 انجام مي شود. ساعت ملاقات هر روز از ساعت 2:30 بعداز ظهر تا3:30 بعداز ظهر است

 

فعالیتهای آموزشی:

 • امور آموزشی مربوط به بیماران و مراجعین. شامل تهیه جزوات و پمفلت های آموزشی در سطح عامه مردم 
 • امور آموزشی مربوط به پرسنل. بمنظور آشنایی پرسنل با جدیدترین روشها و اصول انجام و با همکاری متخصصین محترم و همکاران پرستاری، نکات آموزشی تهیه و یا در صورت نیاز کلاس آموزشی درون بخشی برگزار میگردد.

 

خدمات قابل ارايه:

 

 • پذيرش بيماران جراحی اورژانسی و الکتيو اعم از سرپايی و بستری
 • ارسال آزمايشات بيمار و گرافی های بيمار موقع ادميت و انجام آنها
 • آمادگی های بيمار جهت عمل جراحی از جمله شيو و ...
 • مراقبت ها و دستورات قبل از عمل جراحی از جمله تزريق دارو و تزريق سرم و ...
 • مراقبت های بعد از عمل جراحی
 • مراقبت از زخم های جراحی و انجام پانسمان و شستشوی آنها
 • اجرای دستورات داروئی بعد از عمل جراحی
 • انجام خدمات پاراکلينيکی بعد از عمل جراحی از جمله CT ، آزمايشات و گرافی ها
 • انجام خدمات کمک بهياری از جمله مرتب کردن و تعويض پوزيشن بيمار
 • انجام خدماتی از جمله نظافت – شستشو و ... توسط خدمات

 

برخی از قوانین و مقررات بخش اعصاب زنان و بیمارستان:

 

 1. بالای سر تمام بیماران زنگ احضار پرستار وجود دارد که در صورت نیاز به پرستار می توانند از آن استفاده نمایند ، در ضمن در اتاق تمام بیماران تابلویی نصب می باشد که در روی آن نام پرستار و کمک بهیار اتاق شما نوشته شده است ؛که در تمام مدت شیفت کاری بیماران و همراهیان می توانند به ایشان مراجعه نمایند.
 2. در موقع ویزیت بیماران ،همراهیان محترم آنها باید خارج از اتاق حضور یابند و در پایان ویزیت در صورت داشتن هرگونه سؤال ،می توانند از پزشک معالج جواب آن را جویا شوند .
 3. در حفظ اموال خود کوشا باشند و موادغذايي خود را فقط در يخچال اتاق خود و در پلاستیک غیر مشکی قرار دهند .
 4. از پهن كردن پتوي بيمار، در روي زمين ، توسط همراهيان محترم در شب خودداري شود و در پاکیزه نگهداشتن محیط با مسئولین همکاری گردد.
 5. از اسپیلت و تلویزیون با هماهنگی سایر بیماران اتاق استفاده نمایند و در حفظ آرامش و سکوت بخش کوشا باشند .
 6. در زمان ترخيص، بعلت حجم بالاي كارهاي اداري و پرونده اي ، از مراجعه مداوم به ایستگاه پرستاري برای جلوگیری از اتلاف وقت خودداري نمایند .