مسئول فني بخش:

آقاي دکتر سیدعلی حسینی

  تلفن ارتباط مستقيم:

051-38026251-2

051-38026237-8

  پذیرش :

051-38026228-9
 
  سرپرستار:

 خانم کرمانی
KermaniM1[@]mums.ac.ir   
درمانگاه اورژانس اولين مكاني است در بيمارستان شهيد كامياب كه مراجعين را در بدو ورود پذيرش مي كند،به همين دليل از حساسيت ويژه اي برخوردار مي باشد.

اكثر مراجعين شامل مصدومان حوادث ترافيكي ، حادثه حين كار ، سقوط و نزاع مي باشند.

بيماران علاوه بر مراجعه مستقيم توسط خود بيمار يا همراهي ،توسط آمبولانس 115 ،اعزام از ساير مراكز در مشهد و شهرستان ها نيز به اين مركز منتقل مي شوند.

در موارد اعزام حتما هماهنگي لازم و گرفتن پذيرش توسط ستاد هدايت قبل از اعزام با اين مركز صورت مي گيرد.

پس از پذيرش بيمار ويزيت توسط پزشك اورژانس انجام مي شود.و اقدامات درماني و پرستاري طبق دستورات پزشك اورژانس انجام مي شود.

خدمات ارائه شده در اين واحد شامل خدمات سرپايي و بستري مي شود.

در صورتي كه بيمار نيازي به بستري و اشغال تخت ندارد و با يك سري دريافت خدمات سرپايي قابل ترخيص مي باشد.در گروه بيماران سرپايي قرار مي گيرد.

خدمات شامل ويزيت – گرافي – آزمايش –آتل – بخيه – پانسمان و تزريق دارو هاي اورژانس مي باشد.

در موارد بستري مشكل بيمار با دريافت خدمات سرپايي حل نمي شود و نياز به دريافت خدمات تخصصي مثل :ويزيت متخصص ،سي تي اسكن ، سونوگرافي ،عمل جراحي ،آنژيوگرافي ،MRI ...دارد.

مشخصات تمام مراجعين به درمانگاه اورژانس در بدو ورود در سيستم HIS توسط كاربر پذيرش ثبت و پرونده سرپايي با ثبت دقيق زمان ورود صادر مي شود.در قسمت بالاي اين پرونده ،مشخصات بيمار-نوح حادثه -محل حادثه - نوع مراجعه،-ارزيابي بيمار در بدو ورود ،وترياژ درج مي گردد.

و قسمت تحتاني برگه توسط پزشك اورژانس اطلاعات پزشكي بيمار شامل شرح حال ،معاينه ،علايم حياتي ، دستورات پزشكي ثبت مي شود.

در صفحه دوم ستون مربوط به اقدامات پرستاري ،نتيجه گرافي و آزمايشات انجام شده و سرنوشت نهايي بيمارو رضايت نامه شخصي در صورت عدم رضايت به ادامه درمان تنظيم شده است.

در نهايت برگه توسط پرستار بيمار و مسئول شيفت تكميل و مجدداً د ر سيستم HIS به طور الكترونيك اطلاعات ثبت و ذخيره مي گردد.

اين اطلاعات جهت ارائه آمار و مستندات و پاسخگويي هاي قانوني به مراجع ذي صلاح مورد استفاده قرار مي گيرد.

 توصيه هايي جهت مراجعين به درمانگاه اورژانس:

1-در بدو ورود به اين مركز از واحد پذيرش كه در ابتداي ورودي سالن درمانگاه است ،برگه پرونده سرپايي براي بيمار خود تهيه نماييد. و سپس به منشي درمانگاه اورژانس جهت هماهنگي هاي لازم مراجعه كنيد.

2- از ازدحام همراهي در اتاق پزشك و دخالت در حين انجام خدمات خودداري كنيد.

3-در برقراري نظم محيط كار با انتظامات مستقر در درمانگاه اورژانس همكاري كنيد.

4-در صورتي كه بيمار شما دچار حادثه ترافيكي شده و توسط آمبولانس 115 به اين مركز منتقل شده است ،نيازي به پرداخت هزينه جهت خدمات ارائه شده نمي باشد.

5- در صورتي كه بيمار شما دچار حادثه ترافيكي شده و به هر علت با وسيله اي غير از آمبولانس 115 به اين مركز منتقل شده پس از بستري مي توانيد جهت اخذ مراحل اداري و تاييديه تصادف به اتاق 14 (مددكاري ) واقع در قسمت اداري بيمارستان مراجعه نماييد.

6-در صورتي كه بيمار شما با دريافت علايم هشدار مرخص شد.در صورت مشاهده هر يك از موارد زير مجدداً به پزشك مراجعه كنيد.(تشنج-سردرد شديد – تنگي نفس – تاري ديد – ادامه خونريزي از زخم-درد شديد هنگام حركت- افزايش قابل توجه ضربان قلب و تنفس-فراموشي و عدم تعادل)

7-در صورتي كه جراحت شما بخيه شده است، پانسمان روز در ميان تعويض و بخيه پس از 5-12 روز بسته به وضعيت خونرساني محل بافت كشيده مي شود.

8-لطفا به منظور ارتقاي كيفيت خدمات پيشنهادات و انتقادات خود را با تلفن 8026124- 0511 در ميان بگذاريد.

9-جهت اطلاع بيشتر در مورد پيشگيري از حوادث به سايت اينترنتي درمانگاه اورژانس بيمارستان شهيد كامياب به آدرس: http://www.emdady.ir/ مراجعه نماييد