رئیس اداره امور اداری:

حسن عارفی نیا

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی – گرایش منابع انسانی

 تلفن و ارتباط مستقیم :

051-38026124

  پست الکترونیک :

arefiniah1[@]mums.ac.ir

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران از سال 1378 تا 1382

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از سال 1386 تا 1390

دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393


سوابق کاری :

ارشناس امور استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1385 تا 1387

مسئول واحد امور استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1387 تا 389

کارشناس امور اداری بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهد از سال 1389 تا 1393

مسئول امور اداری و کارگزینی بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهد از سال 1393 تا 1396

رئیس اداره امور اداری بیمارستان سوانح شهید کامیاب مشهد از تاریخ 1396


سوابق پژوهشي :

 1.  طراحي پروژه برگزاري آزمون هاي استخدامي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با استفاده از سيستم مديريت پروژه ( pmbok ) در سال 1387
 2.  نمايه شدن مقاله " جايگاه احزاب در تاثيرگذاري بر عوامل قدرت دولتي در ايران  " در سايت اينترنتي http://www.monshizadeh.org - 1389
 3. ارسال مقاله " نقش مديريت دانش بر ساختارهاي سازماني سازمان هاي دولتي ايران " به چهارمين كنفرانس مديريت دانش " -  1390
 4.  ارائه طرح  مطالعه "  بررسي ميزان رضايت شغلي پرستاران شاغل در بخش هاي مختلف بيمارستان هاي سطح شهر مشهد" در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1391
 5.  اخذ مقام دوم مقاله نويسي در مسابقات قرآن و عترت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1390
 6.  اخذ مقام اول رشته مقاله نويسي در هفدهمين جشنواره قرآني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1392
 7.  ارائه مقاله " بررسی موانع و عوامل موثر در  بهره وري منابع انساني "  در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سالروز آمار 1390
 8.  تهيه پمفلت هاي آموزشي مربوط به امور اداري و سازماني 1388 تا كنون
 9. تدوين دستورالعمل پيشنهادي درخواست انواع مرخصي و پاس ساعتي سال 1389
 10. نويسنده همكار در مقاله " کاربرد منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان ستادی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد " سالروز آمار 1390
 11. اخذ پذيرش مقاله " واكاوي آيات الهي در زمينه سلامت رواني " از هفتمين همايش بين المللي پژوهش هاي قرآني  مسابقات قرآن كريم 1392
 12. چاپ مقاله " بررسي رابطه ابعاد ساختار سازماني با توانمندي روان شناختي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد " در فصلنامه مديريت پرستاري - دانشگاه تربيت مدرس تهران 1392
 13.  انجام پروژه پژوهشي  " نقش مدیریت دانش در توانمندسازی روانشناختی پرستاران  بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد " در دست اقدام
 14. ارائه پروپوزال پژوهشي  " بررسي نقش هوش عاطفي در نهادينه سازي مديريت دانش کارکنان بيمارستان هاي سوانح دانشگاه علوم پزشکی مشهد" در دست اقدام
 15. ارائه مقاله "بررسي سیره علمی امام رضا (ع) در زمينه مديريت دانش و اركان آن در حوزه نهادهاي حمايتي" در دوازدهمين جشنواره بين المللي امام رضا (ع)

 


سوابق تدريس :

 1. عضو سامانه آموزشي مدرسان ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 2. دوره آموزشي " قوانين و مقررات اداري " در همايش استاني منابع انساني - سال 1388
 3. دوره آموزشي قوانين و مقررات انضباطي كاركنان تبصره 4 سال 1392
 4. نحوه انجام نياز سنجي  - سال 1390

سوابق حرفه اي :

 1.  دبير اولين انجمن علمي مديريت دولتي دانشگاه تهران 1378 -  1379
 2.  عضو شوراي صنفي دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران 1380
 3. عضو و دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران 1380- 1382
 4. مدير مسئول دو هفته نامه دانشجوئي فرهنگي ، اجتماعي، سياسي نقد در سالهاي1381 - 1382