سمت نام و نام خانوادگي

پست الكترونيك

رئيس اداره امور اداري ومسئول كارگزيني آقای حسن عارفي نيا ArefiniaH1[at]mums.ac.ir
كارشناس امور بيمارستاني آقاي محمد علي عزيزي
AziziMA1[at]mums.ac.ir
كارگزين آقاي محمد زيرك ZirakKM1[at]mums.ac.ir

تلفن ارتباط مستقيم

مسئول كارگزيني:38026141

همکاران كارگزيني:38026140-38026142


وظایف واحد کارگزینی :

 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها
 • صدور احکام پرسنل رسمی، پیمانی تبصره 3 ماده 2 و مشمولین قانون کار
 • و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان و ضریب K
 • مکاتبات لازم با دیگر سازمان ها و نهاد ها
 • تهیه گزارشات لازم در خصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای بازنشستگی
 • شرکت در کلاس های آموزشی همایش های تخصصی
 • برگزاری شورای اداری و پیگیری مشکلات پرسنل و تصویب و تصویب آئین نامه های داخلی
 • بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلی
 • انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان در چارچوب دستورالعمل های تعیین شده
 • برگزاری کلاس های توجیهی جهت مسئولین بخش ها و سرپرستاران در مواقع ضروری
 • تهیه آمار لازم جهت سازمان خدمات پرستاری، ریاست و مدیریت و دیگر واحد ها
 • صدور کارت ورود و خروج برای کارکنان جدید الورود(ثبت اثر انگشت)
 • محاسبه و استخراج اضافه کار،تاخیردر ورد کارکنان
 • ثبت مرخصی استحقاقی و پاس ها ساعتی در سیستم پرسنلی و اعلام مانده مرخصی در پایان سال
 • ثبت مرخصی استحقاقی در سیستم پرسنلی و در صورت نیاز مکاتبه با تامین اجتماعی و کلینیک سرور
 • بررسی سنوات خدمتی و بازنشستگی کارمندان با سنوات 30 سال خدمت
 • بررسی شناسنامه کارمندان جهت تداوم یا قطع کمک هزینه اولاد
 • تهیه و تنظیم فرم های تمدید قرارداد استخدام پیمانی و لیست مربوط و ارسال آن به سازمان جهت تایید و صدور احکام تمدید قرارداد استخدام پیمانی
 • تهیه آمار مورد نیاز نیروهای از خدمات پرستاری، آ زمایشگاه، مددکاری و پذیرش و مدارک پزشکی و ارسال از طریق سایت دانشگاه هر ماه
 • بررسی و تنظیم قرارداد تفاهم نامه با پزشکان
 • تهیه مدارک جهت کمک هزینه ازدواج کارمندان و فرزندان آنها و کمک هزینه فوت و ارسال به حسابداری جهت پرداخت وجه مربوطه

 

 

 

قوانين و بخش نامه ها
آيين نامه اداري ، استخدامي و تشكيلاتي كاركنان
نظام نامه تشويقات و تنبهات
 
فرآيندها
 
 
 
 
 
مدارک لازم فرآیندها
مدارك لازم جهت شروع به كار مستخدمين طرحي
مدارك لازم جهت شروع به كار مستخدمين پيماني
مدارك لازم جهت شروع به كار مستخدمين انتقالي
مدارك لازم جهت برقراري كمك هزينه عائله مندي و اولاد