دکتر سید هادی سید حسینیان

 استادیار ارتوپدی

 معاون آموزشی و مسئول واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان

HoseinianH[@]mums.ac.ir  

 دکترعلی بیرجندی نژاد

 دانشیار ارتوپدی

 رئیس بخش ارتوپدی   (شرح وظایف)                                                                      BirjandinejadA[@]mums.ac.ir  

 
 

 دکتر امین رازی

  استادیار ارتوپدی -  مسئول آموزش دانشجویان پزشکی

razia[@]mums.ac.ir  

 دکتر فرشید باقری

  دانشیار ارتوپدی

     bagherif[@]mums.ac.ir  

 
 

دکتر محمد تقی پیوندی

  دانشیار ارتوپدی                                        

PeivandiMT[@]mums.ac.ir

   مسئول واحد :    امید رهبری

rahbario1[@]mums.ac.ir

مسئول امور اداری واحد :  زهرا صباغ

sabghz1[@]mums.ac.ir

 
 

تلفن مستقیم :     051-38520028 -051-38596606

                                                  داخلی :  351 -352

 

امور و وظايف  دفتر گروه

1-    انجام كارهاي مربوط به حضور و غياب استاژرها و هماهنگي كلاس آنها با استافها و رزيدنتهاي ارتوپدي و بيمارستان قائم و تايپ سوالات آنها و ثبت نمرات آنها

2-    انجام كارهاي مربوط به آسيستانهاي ارتوپدي و تايپ نامه ها و سوالات،  طرحها و پايان نامه هاي آنها، ليست کشيک وبايگاني نامه هاي آسيستانهاي ارتوپدي در پرونده هايشان و ثبت مرخصي در سايت دانشكده براي 28 رزيدنت به صورت جداگانه

3-    انجام كارهاي مربوط به استافهاي ارتوپدي و تايپ نامه ها و ثبت آنها در برنامه اتوماسيون اداري وپیگیری نامه ها و بايگاني نامه ها، مقالات ، ليست کشيک، درست کردن اسلايد و یادآوری جلسات ....

4-     ثبت فعالیتهای اساتید در سامانه ثبت فعالیتها اعضای هیات علمی ( كلاس هاي رزيدنت ها- كلاس هاي استاژرها- كلاس هاي اينترن ها) براي هر 5 استاد به صورت جداگانه

5-     ثبت فعاليت هاي درمانگاه ها در سامانه ثبت فعالیتها براي هر 5 استاد

6-     ثبت اتاق عمل ها در سامانه ثبت فعالیتها

7-      ثبت ژورنال كلاب ها در سامانه ثبت فعالیتها

8-     ثبت كيس ريپورت ها- مورتاليتي و موربيديتي در سامانه ثبت فعالیتها

9-     ثبت  فيلم راند ها – گزارش صبحگاهي در سامانه ثبت فعالیتها

10-     ثبت مرخصی اساتید در سامانه اداری

11-     ثبت مرخصي در سامانه حضور و غياب

12-     ثبت مرخصي در سامانه فعاليت ها

13-     چک کردن سامانه اداری

14-      ثبت سامانه حضور و غیاب اساتید

15-    تايپ فرم ارتقاء براي پزشکان و جمع آوري مدارک آنها

16-    گرفتن گرافهاي بيماران و ثبت آنها

17-  انجام كليه اسكن هاي مربوط به پزشکان، آسيستانها و اسکن هاي که مربوط به واحد آموزش  مي باشد.

18-      تبديل عسكهاي بيماران به سي دي در مورد پزشكان و آسيستانهاي ارتوپدي

19-   ذخيره گرافي هاي بيماران خاص و مورد نظر اساتيد از سيستم پكس و قرار دادن آنها در اسلايد ( كراپ و فتوشاپ كردن همه اين نوع عكس ها)

20-  پاسخگوي به سوالات تلفني پرسنل تا حد داشتن اطلاعات مربوطه

21-  هماهنگ کردن در مورد بيماراني که احتياج به پيوند استخوان دارند با  بانك استخوان تهران

22-  تايپ برنامه سمينارها و ارسال آن به بيمارستانهاي مختلف و هماهنگ كردن با شركت ها براي سمينار

23-  Search کردن بعضي از مطالب و تصاويرها براي پزشکان

24-  بايگاني نامه هاي دانشجويان پرستاري و غيره و هماهنگ كردن كلاسها براي گروههاي مختلف دانشجويان، پرستاري و ...

25-  انجام كارهاي اداري واحد آموزش و گروه ارتوپدي و هماهنگي جهت دفترهاي گروه ارتوپدي در سه مركز امدادي- امام رضا و قائم و مكاتبات اداري با دانشكده پزشكي

26-      پاسخگويي به ارباب رجوع و پیگیری کارهای بیماران

27-  هماهنگی با بیماران برای کمیسیون پزشکی

28-  پاسخگویی به ایمیل ها

29-  همكاري با مركز تحقيقات و همكاري با بخشها

30-  ثبت كليه طرح ها ، پروپوزال ها ،كتب و همچنين شركت كنگره ها در سامانه پژوهان براي هر 5 استاد

31-  پيگيري و چك كردن ايميل هاي مربوط به پروپوزال ها و رفع اشكالات آن با هماهنگي استاد و رزيدنت ها در هر ماه

32-    چک کردن سایت آموزش مداوم و گرفتن گواهی سخنرانی و شرکت کننده

33-    ثبت نام برای شرکت در کنگره ها

34-  كارهاي مربوط به اعتبار بخشي واحد هاي آموزشي :

سنجه هاي آموزشي شامل :

گردآوري نمرات رزيدنت ها

احراز شرایط علمی و عمومی هیات علمی گروهها

کوریکولومهای کامل آموزشی هر گروه

پایش حضور غیاب (ساعات حضور ماموریت آموزشی ساعات انکالی)

صورت جلسات جلسات آموزشی داخل هر گروه

تکمیل فرمهای نظرسنجی اساتید و رزیدنتها

اعلام ساعت مشخص ملاقات فراگیران با معاونت آموزشی جهت اعلام و تکمیل فرایند ملاقات با معاونت آموزشی

مستندات مربوط به ( فرایند حضور دستیاران جدید الورود ،نامه شروع به کار ،روتیشن ،نمرات ،پرونده های بهداشتی و سوابق آموزشی در صورت وجود،بخشنامه ساعات حضور و غیاب مربوط به آسیستان و رزیدنت وچک لیست حضور غیاب و مرخصی ، کلاسهای آموزشی بدو ورود ماننداخلاق ، هموویژیلانس ،cpr ، آدرس سایتهای قابل دسترسی مربوط به آسیستانها ، لاگ بوک ، ارزشیابی اساتید (

تهيه آيين نامه پوشش

تهيه  كتابچه معرفي بخش

آيين نامه تشويق هيئت علمي

تدوين و تهيه شرح وظايف رواساي بخش جراحي ارتوپدي

پرونده سوابق آموزشی کلیه فراگیران شامل معرفی نامه (بخش معرفی شده ، تاریخ شروع وپایان دوره ) نتایج آزمونهای داخلی بخشها ،نتایج آزمونهای ارتقاء ،آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ووضعیت بیمه و همچنین پرونده بهداشتی حداقل ذکر تیتر هپاتیت

تهيه مستندات فوق براي اعضاي هيئت علمي

 آماده سازي مستندات بصورت پرونده یا فایل الکترونیک و قابل دسترسی

تهيه كوريكولوم اختصاصي گروه به صورت خلاصه