دكتر غلامرضا بهادرخان

دانشيار گروه جراحي مغز و اعصاب

رئيس بخش جراحي مغز و اعصاب

Bahadorkhangh[@]mums.ac.ir 

 دكتر فريبرز ثميني

استاد گروه جراحي مغز و اعصاب

معاون آموزشي تخصصي دانشكده پزشكي

Saminif[@]mums.ac.ir 

 
 

 دكتر محمد رضا احصايي

استاد گروه جراحي مغز و اعصاب

Ehsaeemr[@]mums.ac.ir 

 دكتر حسين مشهدي نژاد

استاد گروه جراحي مغز و اعصاب

Mashhadinejadh[@]mums.ac.ir 

 
 

 دكتر حميد رضايي

استاديار گروه جراحي مغز و اعصاب


Rezaeehm[@]mums.ac.ir 

 فاطمه نيك فرجام

كارشناس نرم افزار

مسئول دفتر گروه  امدادي

Nikfarjamf2[@]mums.ac.ir 

 
 

 تلفن مستقیم :

051-38026441

داخلی :

441

 

امور و وظايف دفتر گروه

 

1-    انجام كارهاي مربوط به حضور و غياب استاژرها و هماهنگي كلاس آنها با استافها و رزيدنتهاي اعصاب و بيمارستان قائم و تايپ سوالات آنها و ثبت نمرات آنها

2-    انجام كارهاي مربوط به آسيستانهاي ارتوپدي و تايپ نامه ها و سوالات،  طرحها و پايان نامه هاي آنها، ليست کشيک وبايگاني نامه هاي آسيستانهاي اعصاب در پرونده هايشان و ثبت مرخصي در سايت دانشكده براي 28 رزيدنت به صورت جداگانه

3-    انجام كارهاي مربوط به استافهاي اعصاب و تايپ نامه ها و ثبت آنها در برنامه اتوماسيون اداري وپیگیری نامه ها و بايگاني نامه ها، مقالات ، ليست کشيک، درست کردن اسلايد و یادآوری جلسات ....

4-     ثبت فعالیتهای اساتید در سامانه ثبت فعالیتها اعضای هیات علمی ( كلاس هاي رزيدنت ها- كلاس هاي استاژرها- كلاس هاي اينترن ها) براي هر 5 استاد يه صورت جداگانه

5-     ثبت فعاليت هاي درمانگاه ها در سامانه ثبت فعالیتها براي هر 5 استاد

6-     ثبت اتاق عمل ها در سامانه ثبت فعالیتها

7-      ثبت ژورنال كلاب ها در سامانه ثبت فعالیتها

8-     ثبت كيس ريپورت ها- مورتاليتي و موربيديتي در سامانه ثبت فعالیتها

9-     ثبت  فيلم راند ها – گزارش صبحگاهي در سامانه ثبت فعالیتها

10-    ثبت مرخصی اساتید در سامانه اداری

11-    ثبت مرخصي در سامانه حضور و غياب

12-    ثبت مرخصي در سامانه فعاليت ها

13-   چک کردن سامانه اداری

14-   ثبت سامانه حضور و غیاب اساتید

15-   تايپ فرم ارتقاء براي پزشکان و جمع آوري مدارک آنها

16-   گرفتن گرافهاي بيماران و ثبت آنها

17-  انجام كليه اسكن هاي مربوط به پزشکان، آسيستانها و اسکن هاي که مربوط به واحد آموزش  مي باشد.

18-  تبديل عسكهاي بيماران به سي دي در مورد پزشكان و آسيستانهاي ارتوپدي

19-   ذخيره گرافي هاي بيماران خاص و مورد نظر اساتيد از سيستم پكس و قرار دادن آنها در اسلايد ( كراپ و فتوشاپ كردن همه اين نوع عكس ها)

20-  پاسخگوي به سوالات تلفني پرسنل تا حد داشتن اطلاعات مربوطه

21-  هماهنگ کردن در مورد بيماراني که احتياج به پيوند استخوان دارند با  بانك استخوان تهران

22-  تايپ برنامه سمينارها و ارسال آن به بيمارستانهاي مختلف و هماهنگ كردن با شركت ها براي سمينار

23-  ثبت نام سمينارها و كنگره ها و ارسال مقاله

24-  چك كردن آموزش مداوم و ارسال مدارك

25-  Search کردن بعضي از مطالب و تصاويرها براي پزشکان

26-  بايگاني نامه هاي دانشجويان پرستاري و غيره و هماهنگ كردن كلاسها براي گروههاي مختلف دانشجويان، پرستاري و ...

27-  انجام كارهاي اداري واحد آموزش و گروه ارتوپدي و هماهنگي جهت دفترهاي گروه اعصاب در دو مركز امدادي- قائم و مكاتبات اداري با دانشكده پزشكي

28-  پاسخگويي به ارباب رجوع و پیگیری کارهای بیماران

29-  هماهنگی با بیماران برای کمیسیون پزشکی

30-  پاسخگویی به ایمیل ها

31-  چك كردن ايميل هاي دانشكده براي هر 5 استاد به صورت جداگانه و هر روز

32-  همكاري با مركز تحقيقات و همكاري با بخشها

33-  ثبت اسامي  بيماران اتاق عمل  و نوع عمل  در نرم افزار به صورت روزانه 

34-  گردآوري آمار هاي بيماران بر اساس ليست هاي دانشگاه و مدير گروه و ثبت آن و نمودار هاي مربوط به آنها و تنظيم فايل ها در هر ماه

35-  ثبت كليه طرح ها ، پروپوزال ها ،كتب و همچنين شركت كنگره ها در سامانه پژوهان براي هر 5 استاد

36-  پيگيري و چك كردن ايميل هاي مربوط به پروپوزال ها و رفع اشكالات آن با هماهنگي استاد و رزيدنت ها در هر ماه

37-  كارهاي مربوط به اعتبار بخشي واحد هاي آموزشي :

سنجه هاي آموزشي شامل :

گردآوري نمرات رزيدنت ها

احراز شرایط علمی و عمومی هیات علمی گروهها

کوریکولومهای کامل آموزشی هر گروه

پایش حضور غیاب (ساعات حضور ماموریت آموزشی ساعات انکالی)

صورت جلسات جلسات آموزشی داخل هر گروه

تکمیل فرمهای نظرسنجی اساتید و رزیدنتها

اعلام ساعت مشخص ملاقات فراگیران با معاونت اموزشی جهت اعلام و تکمیل فرایند ملاقات با معاونت اموزشی

مستندات مربوط به ( فرایند حضور دستیاران جدید الورود ،نامه شروع به کار ،روتیشن ،نمرات ،پرونداهای بهداشتی و سوابق اموزشی در صورت وجود،بخشنامه ساعات حضور و غیاب مربوط به آسیستان و رزیدنت وچک لیست حضور غیاب و مرخصی ، کلاسهای آموزشی بدو ورود ماننداخلاق ، هموویژیلانس ،cpr ، آدرس سایتهای قابل دسترسی مربوط به آسیستانها ، لاگ بوک ، ارزشیابی اساتید (

تهيه آيين نامه پوشش

تهيه  كتابچه معرفي بخش

آيين نامه تشويق هيئت علمي

تدوين و تهيه شرح وظايف رواساي بخش جراحي اعصاب و جراحي ارتوپدي

پرونده سوابق آموزشی کلیه فراگیران شامل معرفی نامه (بخش معرفی شده ، تاریخ شروع وپایان دوره ) نتایج آزمونهای داخلی بخشها ،نتایج آزمونهای ارتقاء ،آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ووضعیت بیمه و همچنین پرونده بهداشتی حداقل ذکر تیتر هپاتیت

تهيه مستندات فوق براي اعضاي هيئت علمي

 آماده سازي مستندات بصورت پرونده یا فایل الکترونیک و قابل دسترسی

تهيه كوريكلوم اختصاصي گروه به صورت خلاصه