38026353

 

كتابخانه بیمارستان شهید کامیاب دارای 45 عنوان کتاب فارسی و  14 عنوان کتاب لاتین می باشد

كه با همکاری كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس سيستم کتابخانه پزشکي ملي National Library Medicine فهرست نویسی و رده بندی میشود.
فعلا در حدود 3585 جلد کتاب موجود می باشد که از این تعداد 730 جلد کتاب لاتین و  2855 جلد کتاب فارسی می باشد. 
سیستم کتابخانه به صورت مخزن باز می باشد.  کتابخانه دارای 3 دستگاه کامپیوتر آن لاين با قابليت جستجو كتاب می باشد.
 
 

 
 
 

مدارك لازم براي عضويت:

يک قطعه عکس
کپي حکم کارگزيني
کپي کارت ملي
تکميل فرم عضويت

E-Book new