امام رضا عليه السلام :هر كه عاشورا روز مصيبت و اندوه و گريه اش باشد ، خداوند روز قيامت را روز شادى و سرورش مى گرداند

 
 

  مدیریت بیمارستان :

دکتر مسعود خانی

دکترای حرفه ای

  

 

  تلفن : 

051-38026120 , 051-38026121

  فاکس :

051-38549234