ریاست بیمارستان :


دکتر علیرضا محمودی قرایی

جراح و متخصص ارتوپدی

 

MahmoudiAR1[@]mums.ac.ir


   تلفن:

051-38026120

051-38026121

  فاکس :

051-38549234

 

سوابق تحصیلی :

پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1366

تخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران سال 1374

 

سوابق علمی :
عضویت در انجمن ارتوپدی ایران

 سوابق کاری :

مسئولیت گروه ارتوپدی بیمارستان رضوی

 

مسئولیت گروه ارتوپدی بیمارستان طالقانی مشهد از سال 1386

معاون درمان بیمارستان طالقانی مشهد - سال 1393 - 1390

رئیس بیمارستان شریعتی مشهد - از سال 1396-1395