´      آموزش به بیمار فرایندي است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیري اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی، نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او در مراقبت از خود افزایش یافته و فعالیت هایی را انجام می دهد که به سطح سلامت و رفاه وي می افزایند و از بروز در عوارض بالقوه پیشگیري می کند.

´      آموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت هاي آموزشی مربوط به بیماري شامل آموزشهاي درمانی، بهداشتي و ارتقاي سلامت بالینی است که براي کمک به بیمار به منظور تصمیم گیري آگاهانه در مورد بیماري خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد.

             
         
 سل  فشارخون          آنژيوگرافي موسسه تحقیقات ،درمان و آموزش سرطان
 هپاتیت  ديابت    سي تي اسكن پیامهای سلامتی
 ژیاردیا  میگرن   ام ار آي  
   تب و تشنج   شستشوي دست  
   آرتروز    مراقبت بهداشت فردي قبل از جراحي  
  پوکی استخوان   دستورالعمل هاي بعداشتي براي عيادت  
         

 سامانه پرسش و پاسخ پزشکی

 

از آنجایی که آموزش سلامت یکی از اجزای ارتقای سلامت و یکی از بهترین ابزارهای لازم برای سلامتی جامعه به حساب می آید  و با توجه به تاکید معاونت آموزشی دانشگاه مبنی بر  اهمیت آموزش و توانمند سازی همگانی بر آن شدیم که کلینیکی در درمانگاه تخصصی  با عنوان کلینیک ارتقاء سلامت داشته باشیم.

مقرر است این کلینیک توسط پرستاران مجرب و آموزش دیده در زمینه های  زخم ، دیابت ، مشاوره در زمینه داروهای (انسولین-اناکساپرین) – نحوه تزریق انسولین- کنترل فشار خون ... آموزش و مشاوره رایگان داده شود.

 

کلینیک آموزش سلامت در روزهای پنجشنبه ساعت 8 الی 12 فعال می باشد .

شماره تماس  38026159