منشور حقوق بيمار  
فرايند پذيرش  
بيمه هاي طرف قرارداد  
معرفي پزشكان  
برنامه درمانگاه تخصصي  
دستورالعمل هاي آموزشي  
   
   
درس پستی بیمارستان:استان خراسان رضوی - مشهد مقدس - خیابان فدائیان اسلام

نبش فدائیان اسلام 10- صندوق پستی 9666637477

آدرس پست الکترونیک بیمارستان: SKH[at]mums.ac.ir

تلفن های تماس بیمارستان: 9-8592121-0513

تلفن خودکار جهت پاسخگوی همراهان بیمار:8540001

تلفن مستقیم دفتر ریاست بیمارستان: 1-8026120-0513

ايام ملاقات بيماران همه روزه از ساعت 14:30 الي 15:30 مي باشد.