استفاده از اطلاعات (useof Information)

امروزه فناوری اطلاعات در برای تسهیل در انجام امور و کسب مزیت رقابتی و کاهش هزینه ها در سازمان های مختلف به کار گرفته شده است.سازمان هایی که در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت می نمایند نیز از این امر مستثنی نمی باشند.بیمارستان شناخته شده ترین سازمان ارائه دهنده این نوع خدمات است که نقش بسیار مهمی در حفظ و بهبود سلامت شهروندان بازی می کند.
کیفیت خدمات درمانی در طول تاریخ به طور مداوم در حال بهبود مستمر بوده است.مرگ یک انسان می تواند عواقب اثرات عاطفی منفی برای اعضای خانواده وی به همراه داشته باشد بنا براین خسران ناشی از دست دادن یک انسان قابل مقایسه با ضرر و زیان های ناشی از دادن یک سرمایه مادی نمی باشد از اینرو بهبود کیفیت خدمات درمانی و کاهش خطاهای پزشکی امری ضروری به نظر می رسد که بایستی از راهکار های موجود برای رسیدن به این هدف استفاده گردد.فناوری اطلاعات ابزاری است که می تواند در این کار به کار گرفته شود و امروزه بسیار مورد توجه مراکز بهداشتی و درمانی قرار گرفته است.
 
" اطلاعات ، زیر بنای هر سیستم دارای استاندارد و کیفیت است".

هر سازمانی به منظور نشان دادن بهبود کیفیت ، نیازمند اطلاعات مناسب است. اطلاعات خوب برای برنامه ریزی ، اجرا ، مدیریت و ارزیابی خدمات ضروری است. بدیهی است که به منظور راه اندازی و استقرار مطلوب بر نامه حاکمیت بالینی به اطلاعات به روز، صحیح و با کیفیت مناسب جهت ایجاد زیر ساخت ها ی مناسب نیازمندیم.

موارد مورد بررسی در این اصل شامل :

 

  1. استفاده از فناوری اطلاعات
  2. مدیریت جامع اطلاعات
  3. ایجاد و ارائه اطلاعات برای بیماران
  4. ارتباط با برنامه های آینده