مسئول فني : 38026324

مدير فني: 38026322

فاکس: 38026323

 

 توصيه هايي به مراجعين گرامي براي آمادگي هاي لازم قبل از آزمايش

 

رعايت ناشتايي عمومي :

1- شب قبل از آزمايش ، شام سبك و مختصر ميل شود.

2- بين 12 تا 14 ساعت قبل از انجامآزمايش،غذا، مايعات ، انواع شكلات و آدامس ميل نشود.

3- مصرف دخانياتٌ ممنوع ميباشد.

4- نوشيدن آب به مقدار نياز مانعي ندارد.

5- مسواك زدن دندانها مانعي ندارد.

6- در مورد ادامه مصرف و يا قطع داروقبل ازانجام آزمايش، حتماٌ با پزشك معالج مشورت گردد .
 

رعايت ناشتايي در آزمايشهاي مختلف:
 
1-آزمايش قند خون ناشتا: 2 ساعت پس از آخرين وعده غذايي ، قند سرم تقريبا به حد قند خون ناشتا كاهش مي‌يابد. با اين وجودرعايت 8 ساعت ناشتايي ارجح مي باشد .

2- آزمايش چربي خون( بجز كلسترول توتال ): رعايت 14 ساعت ناشتايي الزامي است.

3- آزمايش اوره: از 2 تا 3 روزقبل، از خوردن گوشت زياد خودداري گردد ولي 4 ساعت ناشتايي كافي است.

4- آزمايش اسيداوريك : رعايت حداقل 4 ساعت ناشتايي الزامي است.

5- آزمايش كلسيم ، فسفر ، سديم ، پتاسيم ، آهن و فريتين : رعايت حداقل 4 ساعت ناشتايي الزامي است.

6- ساير آزمايشات : معمولا رعايت ناشتايي الزامي نيست اما بعلت اثر چربيهاي مواد غذايي بر سرم بيمار و نتايج آزمايشها، بهتر است از مصرف غذاي چرب خودداري گردد يا ناشتايي عمومي رعايت گردد.

نحوه آزمايش قند 2 ساعت پس از غذا :

1-تمامي شرايط ناشتايي عمومي بايد رعايت شود.

2-پس از نمونه گيري قند ناشتا،صبحانه معمول ميل شود ودقيقاٌ 2 ساعت پس از اتمام صبحانه،خون براي اين آزمايش گرفته مي‌شود.

3-در مدت زمان 2 ساعت بين دو آزمايش، غذا و نوشيدني و هر نوع خوراكي ميل نشود.

4-مصرف دخانيات اكيداٌ ممنوع ميباشد.

5-نوشيدن آب به مقدار نياز مانعي ندارد.

6-در مورد مصرف انسولين يا دارو و يا قطع آنها قبل از آزمايش با پزشك معالج مشورت گردد .

نحوه صحيح جمع آوري نمونه ادرار جهت بررسي مستقيم و كشت:

1 - بهترين نمونه ، ادرار اول صبحگاهي مي‌باشد.

2 – قبل از جمع آوري نمونه، در مورد خانمها محل ادرار بايد با آب و صابون به طور كامل شستشو گرديده و با دستمالكاغذي خشك شود . در مورد آقايان ضرورتي ندارد .

3 – قسمت اول نمونه براي آزمايش مناسب نيست و بايد دور ريخته شود .

4 – نمونه وسط ادرار به مقدار 10 – 15 سي سي درون ظرف ريخته شود .

5 – درب ظرف بلافاصله بسته شود .

6 - قسمت داخليظرفي كه در اختيار بيمار است استريل مي باشد . به هيچوجه داخل آ ن يا سطح تحتاني درب مربوطهلمس نگردد و از شستن داخل ظرف اكيدا خودداري گردد .

نحوه صحيح جمع آوري مدفوع :

1-نمونه بايد مستقيماً در داخلظرف مخصوصيكه آزمايشگاه در اختيار بيمارقرار داده ريخته شود.

2- در مورد نوزادان مي‌تواننمونه را با چوب مخصوص ( آبسلانگ ) به ظرف نمونه گيريانتقال داد. اگر نمونه آبكي باشد بايد از روي قسمت پلاستيكي جمع‌آوري گردد و نمونه روي قسمت پنبه اي مناسب نمي باشد.

3 - نمونه نبايد با آب يا ادرار مخلوط شود.

4 - در صورت مشاهده هرگونه شي غير عادي يا جاندار، داخل ظرف انداخته شود.

نحوه صحيح جمع‌آوري نمونه جهت بررسي خون مخفي در مدفوع :

1 – از دو تا سه روز پيش از انجامآزمايش از مصرفگوشت سفيد، گوشتقرمز، ماهي ، شلغم و تربچه اجتناب گردد .

2 – مصرف داروهاي آهن ، ايندومتاسين ، آسپرين ، بروفن ، كورتونها وويتامين C از 48 ساعت قبل از آزمايش متوقف گردند.

3 – در صورت خونريزي از لثه حين مسواك زدن و يا نخ دندان كشيدن ، از 48 ساعت قبل از آزمايش از مسواك زدن و يا نخ دندان كشيدن اجتناب گردد .

4-نمونه بايد مستقيماً در داخلظرف مخصوصيكه آزمايشگاه در اختيار قرار داده است ريخته شود.

5 – در مورد نوزادان نمونه را مي توان با چوب مخصوص ( آبسلانگ ) به ظرف نمونه‌گيري انتقال داد.

6 – نمونه نبايد با آب يا ادرار مخلوط شود.

*نحوه صحيح جمع آوري نمونه جهت ادرار24 ساعته:

1 – صبح ، پس از بيدار شدن از خواب ( به عنوان مثال 8 صبح ) ، مثانه رابطور كامل از ادرار خالي نموده و اين نمونه بيرون ريخته شود ( توجه گردد كه نبايد اين نمونهدر ظرف مخصوص جمع آوري ريخته شود ).

2 – در طي روز ، ادرار به طور كامل در ظرف مخصوص ريخته و جمع آوري گردد .

3 – در طي روز، درب ظرف جمع آوري نمونه بسته نگه داشته شود .

4- مايع نگهدارندهموجود در ظرف شديدا سوزاننده و خطرناك است . از تماس آنبادست و اعضا بدن جدا خودداري گردد .

5 -صبح روز بعد، در همان ساعت شروع جمع‌آوري ( به عنوان مثال 8 صبح ) ، اوليننمونه ادرار درظرف مخصوص ريخته و درب آنبسته و در اولين فرصت به ازمايشگاه ارسال گردد ( فقط اولين نمونه روز بعد در ظرف جمع‌آوري گردد )

با آرزوي سلامتي براي تمامي بيماران عزيز